Apocynaceae

Vinca minor

Tyto podkeře a trvalky se štíhlým stonkem se pěstují pro jejich protilehlé, jednoduché, často panašované listy a jejich nápadné, hvězdicovité nebo savovité květy. Pocházejí z lesů Evropy, severní Afriky a střední Asie. Vinca je užitečný jako půdní pokryv v lesních oblastech, v křovinách nebo na stinném břehu. Může být invazivní.

Pozoruhodné vlastnosti Okázalé, dlouhostopkaté, často modré nebo bílé květy. Některé mohou být invazivní. Všechny části mohou při požití způsobit mírnou žaludeční nevolnost.Péče Toleruje většinu půdy kromě velmi suché. Plné slunce produkuje nejlepší kvetení, ale vinca může být také pěstována v polostínu. Může být tvrdě seříznut brzy na jaře, aby se kontroloval růst.

Propagace Rozdělte brzy na jaře nebo v polovině až pozdním podzimu nebo v létě odeberte polovyzrálé řízky.

Problémy Rostliny mohou napadat listonohy, šupinatý hmyz, mšice, skvrnitost listů a odumírání.